licencjaklubu2007

Rzeszowski Klub Taekwon-do powstał w 2005r. z inicjatywy Polskiego Związku Taekwon-do.

Klub jest stowarzyszeniem kultury fizycznej, nie prowadzącym działalności gospodarczej, wpisanym do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Rzeszowa pod numerem 056.
Od 2006 jest członkiem Polskiego Związku Taekwon-do w Lublinie, należącym do International Taekwon-do Federation, wpisanym do rejestru Związku  pod nr. 142/z/06.

Celem RzKT jest nauczanie, promocja i rozwój Taekwon-do w województwie podkarpackim.
Do realizacji swoich celów w latach 2005/2006 ówczesny prezes Klubu Tadeusz Łoboda zaprosił i zatrudnił uznanego szkoleniowca z Rosji, pana Olega Novomlinova, posiadacza V Dan. W owym czasie należał do elity aktywnych czarnych pasów. Był założycielem i głównym trenerem Wołgogradzkiego Centrum Taekwon-do, a także dyrektorem Specjalistycznej Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Wołgogradzie. Wychował wielu zawodników, którzy sięgali po najwyższe laury.
Niestety w czerwcu 2006, z powodów osobistych zrezygnował z prowadzenia zajęć w Rzeszowie decydując się na powrót do Rosji. Po wyjeździe trenera Klub borykał się z dużymi problemami, próbując pozyskać nowego instruktora. Nie było to łatwe, gdyż w całym woj. podkarpackim nie było osoby posiadającej uprawnień instruktorskich. W tym przypadku również pomocny okazał się Polski Związek Taekwon-do.
We wrześniu 2006 Prezesowi Polskiego Związku Taekwon-do, Tadeuszowi Łobodzie udało się zaangażować jego wychowanka, Przemysława Wieczorka. Zdecydował się on pomóc w propagowaniu Taekwon-do w naszym województwie, co bardzo przyczyniło się bardzo do rozwoju klubu.
W 2007r. obecny Prezes RzKT – Bartłomiej Zydroń, trenujący u Przemysława Wieczorka, oraz szkolący się na Centralnych Zgrupowaniach pod okiem Mistrza Jerzego Jeduta VII Dan  (który okazywał się bardzo cierpliwy i pomocny w indywidualnych „lekcjach”) otrzymał propozycje poprowadzenia klubu. Zaraz po ukończeniu kursu instruktora Taekwon-do przy Ministerstwie Sportu (patrz niżej) zdecydował się na tą propozycje.
Po kilku latach pojawili się pierwsi zawodnicy zdobywający pierwsze medale dla klubu, a RzKT na stałe zagościł na arenach polskiego Taekwon-do.

licencja_intruktora_zydron

Polecane stron:

fs2

jflbtw