Jest mi niezmiernie miło poinformować, że Natalia Kuta w dniu 17.06.2017 w Lublinie zdała egzamin na czarny pas.
Egzamin prowadzony był pod przewodnictwem wielkiego mistrza Kim Ung Lan 9 Dan, a w skład komisji weszli mistrzowie: Jerzy Jedut 8 Dan, Zbigniew Bujak 8 Dan, Wojciech Zdanuczyk 7 Dan. Poprzedzony był dwudniowym seminarium prowadzonym przez mistrza Jerzego Jeduta VIII Dan.

Serdecznie gratuluje!
Trener